Pierwszy trening 8R

W ostatnią sobotę odbył się pierwszy Trening Obowiązkowy Unitarny. Wg przyjętego przez 8R programu, wszyscy członkowie muszą zaliczyć program by stać się pełnowartościowym i zunifikowanym Rangerem grupy.

Podczas treningu praktycznego przećwiczone zostały następujące tematy:
– wyposażenie indywidualne wg SOP
– kamuflaż osobisty
– obsługa broni
– poruszanie się indywidualne
– poruszanie się dwójka (“buddy team”)
– komunikacja niewerbalna (“hands signals”)

Please like & share: