Red Fall III

W dniach 11-12 listopada, w Borach Tucholskich, 8R wzięła udział w operacji Red Fall III po stronie Freilandu.

Naszym głównym zadaniem było niedopuszczenie do zagłuszania elektronicznego w prowincji Rys przez wrogie siły Latverii i partyzantów.

W czasie prawie 24h działań nasz 6 osobowy oddział o kryptonimie Orzeł-3 otrzymał kilka zadań. Mieliśmy jeden nocny kontakt ogniowy, z którego wyszliśmy bez strat własnych. I choć wywiązaliśmy się z naszych zadań zgodnie z oczekiwaniami dowództwa, to nie udało się stronie Freilandu osiągnąć założonego celu głównego.

Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, wszystkim nam ta operacja zapadnie w pamięci jako prawdziwy sprawdzian charakterów i przygotowania. W operacji Red Fall III łącznie we wszystkich stronach konfliktu wzięło udział 90 osób.

Please like & share: