Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

W ostatnią niedzielę tj. 21/04 odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Grupa rekonstrukcyjna Kompania 402 wraz z pomocą Grupy Pierwszej Pomocy PCK przy XV LO w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Pozorowane przypadki były ukierunkowane na uczestników środowiska ASG, tak by mogli przećwiczyć to co może zdarzyć się naprawdę w grze oraz przybliżyć te przypadki z prawdziwego pola walki, które czasami się tylko symuluje.


Foto: Elender

Odpowiednia charakteryzacja ran umożliwiła urealnienie sytuacji. Przedstawione na zdjęciach rany są sztuczne i są jedynie efektem specjalnym charakteryzacji. Dla Ósma Rangers to było doskonałe szkolenie przypominające.

Specjalne podziękowania dla pani instruktor: Gosi Urban!

Please like & share: