8R na Border War 5 w Czechach

W dniach 26-28/04 w Czechach odbyła się piąta edycja międzynarodowych manewrów Border War. W tym roku działania otrzymały kryptonim Op. Warhammer. Trzy osobowy skład 8R wziął udział po stronie Peoples Army of Zagra.

PAZ działał w ramach kompanii, plutonów oraz drużyn. Nam przypadł przydział w polskim plutonie D1 liczącym ok 30 osób.

Do głównych zadań PAZ było:
– utrzymanie dominacji w regionie,
– powstrzymanie wrogiej ofensywy i przejęcie do kontrataku,
– utrzymanie bieżącego poziomu ekonomicznego poprzez kontrolę kopalni dostarczających srebro i diamenty.


Naszym przeciwnikiem byąa frakcja Task Force 56 w składzie Royal Army of Zagra oraz Minacuan Forreign Support. Ponadto w regionie funkcjonowały kontraktowe formacje PMC, z których usług zwykle korzystali cywilni mieszkańcy wioski.


Please like & share: