Operacaj Kaskada

W dniach 14-16 czerwca w Borach Tucholskich odbyła się operacja KASKADA. Symulacja militarna zorganizowana przez grupy SFORA oraz FIA kładła nacisk na zaplanowanie i realizację zadań typu Task Force w bardzo krótkim czasie.


Zadaniem kilku niewielkich grup było przeprawienie się przez niemałe jezioro Charzykowskie na teren wroga, przeniknięcie kilka kilometrów w głąb terytorium w sposób niewykryty, dokonanie rekonesansu a następnie przeprowadzenie ataku na obóz nieprzyjaciela w celu pojmania ważnych osób i przejęcia informacji.Jednocześnie inne grupy miały unieszkodliwić mobilny system lokalizacji “Kolczuga” oraz pozorować działania odciągając siły i uwagę wroga od zasadniczych manewrów.
Wszystko osadzone było w mechanice systemu RED oraz z wykorzystaniem procedur związanych z utratą łączności, ewakuacji awaryjnej oraz medycznej.

Zadaniem 8R w składzie 5 osób była pozoracja oraz realizacja łączności jako stacja przekaźnikowa. Symulacja dostarczyła nam sporo nowej wiedzy, unikalnych wrażeń z desantu łodziami RIB i całkowicie nowego doświadczenia jako grupa pozoracyjna.
Nie sposób nie wspomnieć o świetnie przygotowanej konwencji symulacji przez organizatorów, która bardzo dobrze wprowadziła w klimat misji specjalnej. Choć tak naprawdę złożoność i ogrom przygotowań pojęliśmy dopiero na odprawie końcowej.

Foto: Tyson

Please like & share: