Zgrupowanie unifikacyjne oraz podsumowanie roczne

W dniach 4-6/12/2015 odbyło się doroczne zgrupowanie Rangersów.
W ciągu trzech dni dokonaliśmy podsumowania działalności grupy.

Ranger JarekM i kadet Stalker zostali wyróżnieni za najwyższą frekwencję podczas TOU w roku 2015, ich zaangażowanie zostało nagrodzone książką.
Ranger Jed i kadet Sirwiz zostali wyróżnieni za zaangażowanie w realizację milsimów serii WIND – zostali nagrodzeni kalendarzami

Kadeci Tyson oraz Stalker zostali uroczyście mianowani na Rangera 8R, otrzymali duże naszywki oraz flesze na beret.

Ponadto przeprowadziliśmy ćwiczenia z zakresu m.in.:
– reakcji na kontakt i obsługi broni
– elementów TCCC

Jak co roku przypomnieliśmy sobie udzielanie pierwszej pomocy (RKO) w formie sprawdzianu.
Najlepszy wynik uzyskał Rav.

Gratulacja dla wszystkich!
Big hooah!

Please like & share: